E-book ทั้งหมด

ลูกค้าที่สั่งซื้อ E-book แล้ว สามารถเปิดอ่าน E-book เล่มนั้นๆ ได้ด้วยการคลิกที่ปุ่ม “เปิดอ่าน E-book” ด้านล่างภาพปกหนังสือ ส่วนลูกค้าที่ยังไม่ได้สั่งซื้อและสนใจสั่งซื้อ สามารถติดต่อเราได้ผ่านปุ่มแชตที่มุมขวา-ล่างหน้าจอได้เลย โดยราคา E-book จะลด 40-60% จากราคาปกค่ะ (ราคาจะถูกกว่าที่ระบุไว้ในภาพ)

E-book หมวดธรรมะ

E-book หมวดรวมเรื่องสั้น

E-book หมวดนวนิยาย