ฝนตกเดี๋ยวก็ซา น้ำตาเดี๋ยวก็แห้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *