Author: เว็บมาสเตอร์

ประวัติการจัดส่ง-07122022

สำนักพิมพ์อินเทรนด์จัดส่งหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะ ลูกค้าตรวจสอบหมายเลขพัสดุได้จากใบเสร็จรับเงินด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งพัสดุได้โดยคลิกที่ปุ่ม J&T Express ซึ่งอยู่ถัดลงไป เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของ J&T Express ขอบคุณนะคะ หมายเลขพัสดุ ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง

ประวัติการจัดส่ง-05122022

สำนักพิมพ์อินเทรนด์จัดส่งหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะ ลูกค้าตรวจสอบหมายเลขพัสดุได้จากใบเสร็จรับเงินด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งพัสดุได้โดยคลิกที่ปุ่ม J&T Express ซึ่งอยู่ถัดลงไป เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของ J&T Express ขอบคุณนะคะ หมายเลขพัสดุ ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง

Alan McLoid (อรัญ เมฆลอย) นักมายากลมหัศจรรย์

รวมเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ (Sci-fi) การันตีด้วย 2 รางวัลจากการประกวดเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ โดย อพวช.

● ผู้เขียน: อุเทน พรมแดง
● จำนวนหน้า: 234 หน้า
● ขนาดหนังสือ: 13*18 cm
● ประเภท: Fiction
● หมวด: รวมเรื่องสั้น
● ราคา: 249 บาท (จากราคาปก 299 บาท)

ประวัติการจัดส่ง-02122022

สำนักพิมพ์อินเทรนด์จัดส่งหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะ ลูกค้าตรวจสอบหมายเลขพัสดุได้จากใบเสร็จรับเงินด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งพัสดุได้โดยคลิกที่ปุ่ม J&T Express ซึ่งอยู่ถัดลงไป เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของ J&T Express ขอบคุณนะคะ หมายเลขพัสดุ ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง

ประวัติการจัดส่ง-30112022

สำนักพิมพ์อินเทรนด์จัดส่งหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะ ลูกค้าตรวจสอบหมายเลขพัสดุได้จากใบเสร็จรับเงินด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งพัสดุได้โดยคลิกที่ปุ่ม J&T Express ซึ่งอยู่ถัดลงไป เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของ J&T Express ขอบคุณนะคะ หมายเลขพัสดุ ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง

ประวัติการจัดส่ง-28112022

สำนักพิมพ์อินเทรนด์จัดส่งหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะ ลูกค้าตรวจสอบหมายเลขพัสดุได้จากใบเสร็จรับเงินด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งพัสดุได้โดยคลิกที่ปุ่ม J&T Express ซึ่งอยู่ถัดลงไป เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของ J&T Express ขอบคุณนะคะ หมายเลขพัสดุ ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง

เซตเขย่าขวัญ-หักมุม ชุดที่ 3-4

ความลับของกฎแห่งกรรม/ความลับของบุญและบาป

● ผู้เขียน: ปัญญาวุโธ
● จำนวนหน้ารวม: 426 หน้า
● ขนาดหนังสือ: 13*18 cm
● ประเภท: Non-fiction
● หมวด: ธรรมะ-จิตวิทยา
● ราคา: 449 บาท (จากราคาปก 598 บาท)

ศพไม่สวย

รวมเรื่องสั้นแนวเขย่าขวัญ-หักมุม (แนวสรจักร) ชุดที่ 2

● ผู้เขียน: อินทุ รุจิรา
● จำนวนหน้า: 198 หน้า
● ขนาดหนังสือ: 13*18 cm
● ประเภท: Fiction
● หมวด: รวมเรื่องสั้น
● ราคา: 249 บาท (จากราคาปก 299 บาท)

ตายตอนจบ

รวมเรื่องสั้นแนวเขย่าขวัญ-หักมุม (แนวสรจักร) ชุดที่ 2

● ผู้เขียน: อินทุ รุจิรา
● จำนวนหน้า: 198 หน้า
● ขนาดหนังสือ: 13*18 cm
● ประเภท: Fiction
● หมวด: รวมเรื่องสั้น
● ราคา: 249 บาท (จากราคาปก 299 บาท)

ประวัติการจัดส่ง-19102022

สำนักพิมพ์อินเทรนด์จัดส่งหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะ ลูกค้าตรวจสอบหมายเลขพัสดุได้จากใบเสร็จรับเงินด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งพัสดุได้โดยคลิกที่ปุ่ม J&T Express ซึ่งอยู่ถัดลงไป เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของ J&T Express ขอบคุณนะคะ หมายเลขพัสดุ ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง

สู่อนาคตกาล

รวมเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ (Sci-fi) การันตีด้วย 2 รางวัลจากการประกวดเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ โดย อพวช.

● ผู้เขียน: อุเทน พรมแดง
● จำนวนหน้า: 234 หน้า
● ขนาดหนังสือ: 13*18 cm
● ประเภท: Fiction
● หมวด: รวมเรื่องสั้น
● ราคา: 249 บาท (จากราคาปก 299 บาท)

เซตวรรณกรรมเยาวชน

ร้านหนังสืออาราเดียร์/ครอบครัวตัวมีขน/เด็กชายในกองขยะ

● ผู้เขียน: วรรณมันตา
● จำนวนหน้ารวม: 746 หน้า
● ขนาดหนังสือ: 13*18 cm
● ประเภท: Fiction
● หมวด: นวนิยายวรรณกรรมเยาวชน
● ราคา: 689 บาท (จากราคาปก 947 บาท)